" Un dels nostres trets que ens diferencien és la nostra adaptació exhaustiva a les necessitats de cada client."

"Cada projecte és únic en sistemàtica i contingut."

1.- Propostes de Sistemes de Gestió de Persones aliniats amb l’estratègia:

Organització


Gestió per competències


Gestió de l’acompliment


Avaluació i identificació del potencial


Sel·lecció del personal


“Executive Search” (Recerca directa)


Programes d’acolliment


Clima laboral i cultura organitzativa


Descripció i valoració de llocs de treball


Disseny de Sistemes Retributius (compensació total o “a la carta” per a directius, “primes” per producció, incentius comercials, etc.)

 

2.- Processos en què podem ajudar per a la gestió del canvi:

Gestió del coneixement


Disseny de plans de formació


Programes de Formació "in company", "outdoor training" i "on-line training" d’HABILITATS DIRECTIVES, VENDES, formació de formadors, etc. Universitat Corporativa.


Desenvolupament (plans de carrera, expatriats, successions, “back-up”, etc...)


Comunicació interna


Programes d’”Employee Satisfaccion” (ES)


Programes de retenció de talent


“Coaching” Directiu


Implantació de Programes de Responsabilitat Social


Relacions Institucionals


Negociacions de conflictes col·lectius


Reestructuracions de plantilles


“Outplacement” i “Inplacement”


Intermediació en conflictes laborals


Gestió del canvi