L'"EXECUTIVE CONSULTANT" A LES GRANS EMPRESES / MULTINACIONALS:

Gestiona els projectes que el Director de Persones no pot delegar en els seus col·laboradors funcionals.

Agilitza els projectes importants del Departament.

Actua com un Adjunt al Director de Persones o al Director General, sense necessitat d'estar en plantilla.

Aporta confidencialitat i objectivitat als projectes

Proposa idees, suggereix nous enfocaments i recomana solucions als reptes de la seva empresa tot participant activament en la implementació dels mateixos.

L'"EXECUTIVE CONSULTANT" A LES PIMES:

Realitza les mateixes funcions que un Director de Persones però amb caràcter temporal, aportant un major grau d’experiència a un cost més baix.

Treballa juntament amb vostè, aportant el mateix grau d’implicació i compromís que un col·laborador en plantilla.

Actua de “mentor” per ajudar a qui vostè designi per poder liderar els projectes de Direcció de Persones per sí mateix.

Aporta el “know-how” més innovador en sistemes i processos de gestió de Persones adaptant-los a les necessitats de l'empresa.