"El compte de resultats d’una companyia està íntimament vinculat a la gestió de l´Equip Humà"

Les pautes metodològiques que apliquem són les següents:

Cada proposta per al client es gestiona conforme al model “Direcció de Projectes”, sense importar la dimensió inicial del projecte, i sí el seu impacte en els resultats del negoci.


Aquest impacte haurà de ser avaluat en termes de reducció de costos, millora del clima laboral, decens de la conflictivitat, grau de capacitació professional, etc.


Les eines es personalitzen per a cada client segons les seves necessitats i característiques, escollint la més senzilla, menys costosa i que respongui al sentit comú.

Fases d'un projecte:

Captació d'informació procedent del client


Elaboració i posada en comú del diagnòstic


Emissió d’una proposta:

  • Justificació del projecte

  • Objectius

  • Estratègia

  • Plans operatius

  • Calendari

  • Pressupost

  • Pla de Seguiment


Execució (ens impliquem directament en l’execució: posada en pràctica de les accions acordades).


Entrega de l’informe final i seguiment (seguiment complementari "on line" opcional).


... i ... ens tindrà sempre a la seva disposició quan torni a necessitar la nostra col·laboració en el futur...