“INSOURCING”: INTEGRACIÓ TEMPORAL DE L'"EXECUTIVE CONSULTANT"

 

En la Direcció de Persones, com a la resta d'àrees funcionals, existeixen activitats que pertanyen a l'àmbit estratègic, d'altres al tàctic i la resta a l'operatiu.

L'"outsourcing convencional" proposa que s'externalitzin totes les tasques o funcions que no constitueixin el "core business".
Des de Maydo Arderiu & associats, li proposem la "internalització" de les activitats estratègiques i/o tàctiques relacionades amb la Direcció de Persones.

En comptes d´un “outsourcing”, per tant, li suggerim un “insourcing” de serveis en el qual els nostres “Executive Consultants”:

  • Són contractats per a gestionar dins de la seva empresa aquells projectes vinculats a la rendabilitat del negoci que optimitzen la contribució del seu personal.
  • Són un “Partner” extern de confiança que ajuda a liderar, implantar, coordinar i facilitar canvis en la Direcció de Persones.
  • S'integren en el seu negoci mentre durin el disseny, l'execució i el seguiment del projecte assignat.